Langdurig of Permanent Nodig?

Wanneer u een hulpmiddel permanent of langer dan 6 maanden nodig heeft dan is er voor bepaalde artikelen ook een vergoeding mogelijk.
Hieronder ziet u twee rijtjes hier staat opgesomd welke artikelen waar aangevraagd dienen te worden, sommige artikelen moeten zelf worden aangeschaft. Ga hiervoor naar koop artikelen
Wanneer u hulpmiddelen nodig hebt voor uw werk, dan moet u de aanvraag doen bij het UWV, hierover hebben wij helaas onvoldoende kennis .
Waneer uw aanvraag wordt afgewezen bestaat er altijd de mogelijkheid om het hulpmiddel zelf aan te schaffen. Dit kan altijd.

Verzekering

 • trippelstoel
 • loopfiets
 • parkinson rollator
 • verpleegbed
 • hulpmiddelen bij bed
 • ad-materiaal
 • aangepaste stoelen.

 

WMO

 • rolstoel
 • scootmobiel
 • toilethulpmiddelen
 • douchehulpmiddelen
 • tillift
 • woningaanpassingen
 • hulp (in huishouding)

Aanvragen via de verzekering

Wanneer u een hulpmiddel langdurig of permanent nodig heeft is het belangrijk om eerst contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. Hier vraagt u na welke vereisten er zijn voor de aanvraag; denk hierbij aan bijvoorbeeld een  verwijzing van een specialist.  Vraag wie de gecontracteerde leverancier is.  Wanneer u naar een niet gecontracteerde leverancier gaat bestaat de kans dat u (een deel) zelf moet betalen.

Vervolgens doet u de aanvraag bij de gecontracteerde leverancier. Vergeet niet uw persoonlijke gegevens door te geven. Als u een artikel besteld wat echt op maat gemaakt moet worden kan en mag u altijd vragen of zij een tijdelijk hulpmiddel leveren ter overbrugging van de productie periode .

Periodiek zal de gecontracteerde leverancier onderhoud uitvoeren en eventueel herindicaties moeten stellen. Hiervan zal de leverancier u altijd op de hoogte stellen.

 

Aanvragen via de verzekering

Wanneer u een hulpmiddel langdurig of permanent nodig heeft, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar. Vraag na welke vereisten er zijn, denk hierbij aan een verwijzing van een specialist. Vraag wie de gecontracteerde leverancier is.  Wanneer u naar een andere leverancier gaat bestaat de kans dat u (een deel) zelf moet betalen.

Doe de aanvraag bij de (gecontracteerde) leverancier. Vergeet niet uw persoonlijke gegevens door te geven. Wanneer u een artikel besteld wat op maat gemaakt moet worden kan en mag u altijd vragen of zij er een tijdelijk hulpmiddel geleverd wordt ter overbrugging.

Periodiek zal de gecontracteerde leverancier onderhoud uitvoeren en eventueel herindicaties moeten stellen. Hiervan zal de leverancier u altijd op de hoogte stellen.

Neem contact op met uw zorgverzekering

 

Vraag na welke eisen er zijn voor de aanvraag

 

Vraag wie de gecontracteerde leverancier is

 

Doe de aanvraag bij de gecontracteerde leverancier

 

Geef uw persoonlijke gegevens door

 

Vraag indien nodig een tijdelijk hulpmiddel

 

Werk mee aan her indicaties

 

Aanvragen via de WMO.

de WMO is een onderdeel van de gemeente, de aanvraag doet u dan ook bij de gemeente waar u woonachtig bent.

Hiernaast staat puntsgewijs beschreven welke stappen u doorloopt bij een aanvraag bij de gemeente.

Aanvragen bij gemeentes mogen 6-8 weken duren, u kunt ter overbrugging van deze periode sommige hulpmiddelen ook tijdelijk via uw zorgverzekeraar lenen.

Als u het hulpmiddel al heeft aangeschaft voordat u de aanvraag doet zal de aanvraag te allen tijde worden afgewezen

Aanvragen via de WMO.

de WMO is een onderdeel van de gemeente, de aanvraag doet u dan ook bij de gemeente waar u woonachtig bent. Hieronder staat puntsgewijs beschreven welke stappen u doorloopt bij een aanvraag bij de gemeente, als u op het plusje klikt krijgt u over de desbetreffende stap meer informatie. 

Omdat een aanvraag via de WMO 6-8 weken kan duren kan u ter overbrugging tijdelijk via uw zorgverzekeraar lenen. Als u het hulpmiddel al heeft aangeschaft voordat u de aanvraag doet zal de aanvraag te allen tijde worden afgewezen.

Maak een persoonlijk plan.

In een Persoonlijk plan beschrijft u uw situatie en wat u nodig heeft qua hulp, hulpmiddelen of aanpassingen. Onderaan deze pagina vind u verschillende opties die u kunnen helpen bij het maken van uw persoonlijk plan

Doe de aanvraag bij de WMO

Dien uw aanvraag in bij de gemeente, let op u mag u persoonlijk plan tot 2 weken na de aanvraag indienen. Ik geef echter zelf de voorkeur aan hem gelijktijdig met de aanvraag indienen. Zo kunt u het niet vergeten en ervaart u geen tijdsdruk bij het maken van het persoonlijk plan.

Voer het "keukentafelgesprek"

Ongeveer 4 weken na het indienen van de aanvraag volgt een keukentafelgesprek. Een medewerker van de gemeente komt bij u langs om uw aanvraag te bespreken en te beoordelen. Bereid u goed voor. Door uw persoonlijk plan nogmaals door te nemen. Vraag of iemand die u vertrouwt en kent bij het gesprek aanwezig wil zijn.
Vraag ook na of er een eigen bijdrage geld en hoe hoog deze zal zijn.

U ontvangt het besluit

Na het keukentafelgesprek ontvangt u binnen 2 weken het besluit van de WMO. Bent u het hiermee eens dan ondertekent u het besluit en stuurt deze terug. Bent u het oneens met het besluit. Maak dan bezwaar. Neem contact op met uw gemeente voor de te volgen route bij bezwaar.

Goedkeuring van de aanvraag?

Na goedkeuring van de aanvraag krijgt u in sommige gevallen de keuze voor PGB (persoonsgebonden budget) of in natura.
Bij een PGB bent u zelf verantwoordelijk voor het regelen van het hulpmiddel, aanpassing en de zorg. Vergeet niet dat u ook verantwoordelijk bent voor administratie en eventuele verzekeringen. Kijk bij deze keuze altijd goed na wat uw rechten en plichten zijn.
Bij het ontvangen van het hulpmiddel, de aanpassing of de zorg in Natura regelt de gemeente de zaken rechtstreeks met de aanbieder.

Persoonlijk Plan Basis

Een persoonlijk plan waarop u ziet welke delen aan bod komen en welke dingen u in kunt vullen.

Persoonlijk Plan Plus

U ontvangt een word document met een invulbaar persoonlijk plan, met tips over hoe het te schrijven.

Persoonlijk Plan Expert

U krijgt een interview en aan de hand hiervan stellen wij voor u een persoonlijk plan op.